Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu– Ewa Fura
Zastępca Prezesa – Danuta Kopaczyńska
Sekretarz – Ireneusz Fura
Skarbnik – Barbara Semeryt

Możliwość komentowania jest wyłączona.